გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?
კი
153  56.7%
არა
117  43.3%

ხმის მიმცემთა რაოდენობა  :  270
პირველი ხმა  :  WEDNESDAY, 06 JULY 2011 13:57
ბოლო ხმა  :  THURSDAY, 04 JANUARY 2024 05:37