გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?
კი
131  55.7%
არა
104  44.3%

ხმის მიმცემთა რაოდენობა  :  235
პირველი ხმა  :  WEDNESDAY, 06 JULY 2011 13:57
ბოლო ხმა  :  FRIDAY, 10 JANUARY 2020 05:47