გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


რა უპირატესობა აქვს დისტანციურ ლითოტრიფსიას ქირურგიულ ჩარევასთან შედარებით?
  • მკურნალობის ფასი გაცილებით დაბალია;
  • ღია ოპერაციასთან შედარებით ლითოტრიფსიის შედეგად ორგანიზმისთვის მიყენებული ტრავმა მინიმალურია;
  • მკურნალობის პერიოდში პაციენტი ინარჩუნებს შრომისუნარიანობას და ვინაიდან მკურნალობა ამბულატორულად ხდება, პაციენტი ინარჩუნებს სოციალურ აქტივობას;
  • პაციენტი გათავისუფლებულია ქირურგიული ჩარევით მიყენებული ტკივილების განცდისაგან;
  • შესაძლებელია ხანდაზმული პაციენტების მკურნალობა, მაშინ როცა მათთვის ქირურგიული ჩარევა დიდ რისკს წარმოადგენს;

agt_back