გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


დიტანციური ლითოტრიფსიის ჩატარებისათვის ზოგადსომატური წინააღმდეგჩვენებები

დიტანციური ლითოტრიფსიის ჩატარებისათვის ზოგადსომატური წინააღმდეგჩვენებებია:

  • პაციენტის დიდი მასის, სიმსუქნის გამო დარტყმითი ტალღების კენჭზე ფოკუსირების შეუძლებლობა;
  • პაციენტის სისხლის შედედების ფაქტორების დარღვევა და დაავადებები, რომლებიც ანტიკოაულანტების მიღებასან არის დაკავშირებული. აგრეთვე მენსტრუაცია.
  • გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დეკომპესირებული დაავადებები;
  • ფეხმძიმობა;
  • ნებისმიერი ლოკალიზაციის ძლიერად გამოხატული ჩირქოვან-ანთებითი პროცესი.

აღნიშნული დაავადებების დროს საჭიროა სათანადო სპეციალისტთან კონსულტაცია, მკურნალობა და რემისიის მიღწევა. დისტანციური ლითოტრიფსიის მეთოდით მკურნალობას უტარებენ ექიმები.

agt_back